Udyam registration benefits in Malayalam
Udyam registration benefits in Malayalam

മലയാളത്തിൽ ഉദയം രജിസ്ട്രേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ – Udyam registration benefits in Malayalam

മലയാളത്തിൽ ഉദയം രജിസ്ട്രേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ  – Udyam registration benefits in Malayalam

ഓരോ ബിസിനസുകാരും സംരംഭകരും എം‌എസ്എംഇ ഉദ്യാം രജിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ഈ ബ്ലോഗിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ MSME വ്യവസായത്തിന്റെ മികച്ച നേട്ടങ്ങളും MSME എന്റർ‌പ്രൈസ് രജിസ്ട്രേഷനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു.

ഒരു ഉഡിയം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച്  (udyam registration benefits in Malayalam) അറിയാൻ വായിക്കുക. മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കുള്ള ഉദ്യാം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ മനസിലാക്കുക.

MSME udyam രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ വരുമാനത്തെയും നിക്ഷേപത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി മൈക്രോ, ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തരം എന്റർപ്രൈസ് (MSME) എന്ന് തരംതിരിക്കുന്നു. ഈ റെക്കോർഡുകൾക്ക് മറുപടിയായി സർക്കാർ എം‌എസ്എംഇ ബിസിനസുകൾക്കായി പോളിസികൾ തയ്യാറാക്കും, നിങ്ങൾ കമ്പനികൾക്ക് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കമ്പനികൾക്ക് ഈ പോളിസികളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കൂ.

ചെറുകിട, ഇടത്തരം, വലിയ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് രജിസ്റ്റർ അംഗീകാരം നൽകുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് അക്ക അദ്വിതീയ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ (യുആർ‌എൻ) ദൃശ്യമാകുന്നു. എം‌എസ്‌എം‌ഇയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ബിസിനസ്സിനായുള്ള ആധാർ എന്നാണ് ഇത് സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്നത്.

2020 ജൂലൈ 1 മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളായി ബിസിനസ്സുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശക സമിതിയുടെ ശുപാർശകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മെമ്മോറാണ്ടം (ഉദയം രജിസ്ട്രേഷൻ) സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രൂപവും നടപടിക്രമവും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം ഉദയം എന്ന നിലയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകും.

MSME- കൾക്കുള്ള ഉദ്യാം രജിസ്ട്രേഷന്റെ ആദ്യ 25 ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ചിലത് നോക്കാം (udyam registration benefits in Malayalam).

 

എം‌എസ്എംഇ ഉദ്യാമിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ (udyam registration benefits in Malayalam)

 1. ബിസിനസ്സ് ഉടമയ്ക്ക് ബാധകമായ സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളിൽ ഒക്‌ട്രോയിയും ടാക്സ് കൺസെഷനും ലഭിക്കും.
 2. ക്ലെയിം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഒഴിവാക്കൽ.
 3. ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ 1% പലിശനിരക്ക് ഒഴിവാക്കുക.
 4. എൻ‌എസ്‌ഐസിയിൽ നിന്ന് സബ്‌സിഡിയും ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗും ഐപിഎസ് സബ്‌സിഡിക്ക് അർഹതയുമുണ്ട്.
 5. ഐ‌എസ്ഒ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുന്നതിനായി നടത്തിയ പേയ്‌മെന്റിന്റെ പ്രതിഫലം.
 6. എം‌എസ്‌എം‌ഇയും എസ്‌എസ്‌ഐയും എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ റിസർവേഷൻ.
 7. എക്സൈസ് ഇളവ് പദ്ധതി നേടുക.
 8. സർക്കാർ ടെൻഡറുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇളവ് ഒഴിവാക്കുക.
 9. നേരിട്ടുള്ള നികുതി നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഇളവ്.
 10. എളുപ്പത്തിലുള്ള ബാങ്ക് മോർട്ട്ഗേജുകളും ബാങ്ക് ബിസിനസ് ലോണുകളും ആസ്വദിക്കുക
 11. പലിശ നിരക്ക് വളരെ കുറവായതിനാൽ ബാങ്ക് വായ്പകൾ വിലകുറഞ്ഞതായിത്തീരുന്നു (സാധാരണ വായ്പകളുടെ പലിശയേക്കാൾ 1.5% വരെ കുറവ്
 12. ഉദയം പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിന് സർക്കാർ ലൈസൻസിനും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകുന്നതിനാൽ ബിസിനസ്സ് മേഖലയെ പരിഗണിക്കാതെ ലൈസൻസുകൾ, അംഗീകാരങ്ങൾ, രജിസ്ട്രേഷനുകൾ എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു.
 13. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യാമുകൾക്ക് താരിഫ് സബ്സിഡികളും നികുതി, മൂലധന സബ്സിഡികളും ലഭിക്കും
 14. പലിശ നിരക്ക് ബാങ്ക് വായ്പകൾക്ക് സബ്സിഡി
 15. കാലതാമസം നേരിടുന്ന പേയ്‌മെന്റുകൾ, വിതരണം ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ / സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായ പരിരക്ഷ
 16. രജിസ്ട്രേഷനുകൾ, ലൈസൻസുകൾ, അംഗീകാരങ്ങൾ എന്നിവ നേടുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത.
 17. MSME രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എന്റിറ്റി CLCSS (ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സിഡി സ്കീം)
 18. പേറ്റന്റ് രജിസ്ട്രേഷനായി സബ്സിഡി ലഭ്യമാണ്
 19. വ്യാവസായിക പ്രമോഷൻ സബ്സിഡി (ഐപിഎസ്) സബ്സിഡി യോഗ്യത
 20. ഒരാൾക്ക് എല്ലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും 100% കൊളാറ്ററൽ ഫ്രീ വായ്പകൾ ലഭിക്കും
 21. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര മേളകളിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന
 22. ബാർ കോഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ സബ്സിഡി
 23. സർക്കാർ ടെൻഡറുകളിലും വകുപ്പുകളിലും സുരക്ഷാ നിക്ഷേപത്തിൽ എഴുതിത്തള്ളൽ
 24. വൈദ്യുതി ബില്ലുകളിൽ ഇളവ്
 25. MSME സർട്ടിഫൈഡ് ആയി കമ്പനി ബ്രാൻഡിംഗ്

 

Plants ദ്യോഗികമായി, പ്ലാന്റ്, മെഷിനറി എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എം‌എസ്എംഇകളെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നിർവചനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം വളരെക്കാലമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിശ്വസനീയവും കൃത്യവുമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. അതിനാൽ, 2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ ജിഎസ്ടി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനനുസൃതമായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് “വാർഷിക വിറ്റുവരവ്” ആയി മാറ്റാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.

ഉപദേശക സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ ലഭിച്ച ശേഷം കേന്ദ്രസർക്കാർ കമ്പനികളെ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളായി തരംതിരിക്കാനും 2020 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന മെമ്മോറാണ്ടം (പ്രഭാത രജിസ്ട്രേഷൻ) ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രൂപവും നടപടിക്രമവും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഉദ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുകയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് എം‌എസ്‌എംഇ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടുകയും ചെയ്യുക.

Udyam എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ, ഈ ബ്ലോഗ് പരിശോധിക്കുക.

 

ഉദ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടലിന്റെ ഹൈലൈറ്റുകൾ: –

 1. ഉദ്യാം രജിസ്ട്രേഷനായി വിവിധ പോർട്ടലുകൾ ലഭ്യമാണ്: –
 1.  മുഴുവൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയും ഓൺ‌ലൈനിലും പേപ്പർ, ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് ഇല്ലാതെ തന്നെ
 1.  ഉദ്യാം രജിസ്ട്രേഷന് ആധാർ നമ്പറും പാൻ വെരിഫിക്കേഷനും ആവശ്യമാണ്
 1. പാൻ ഓൺ‌ലൈനായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് പഴയ udyAadhaar മെമ്മോറാണ്ടം രാവിലെ രജിസ്ട്രേഷനായി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും
 1. എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകളോ പരാതിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ സമർപ്പിച്ച ഉദ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ അന്വേഷണം നടത്തണം.

ഉദയം രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

 

മൈക്രോ, ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തരം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു സംരംഭകനും ഉദ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത കോർപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

ഉദയം രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഉദ്യാം അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക, പേയ്മെന്റ് നടത്തുക, ഞങ്ങളുടെ മാനേജരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബാക്കി ഉദ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇമെയിൽ വഴി നേടുക.

രജിസ്ട്രേഷനായി udyam രജിസ്ട്രേഷൻ കൺസൾട്ടിംഗ് സ്വകാര്യ നിങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക സമ്മത മാനേജരെ നിയമിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്, ബാക്കിയുള്ളവ ഞങ്ങളുടെ കംപ്ലയിൻസ് മാനേജർ ചെയ്യും.

നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഉദയം രജിസ്ട്രേഷൻ കോൺടാക്റ്റ് ഫോം വഴി നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം അയച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാവുന്ന ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പിത സമ്മത മാനേജർമാർ ലഭ്യമാണ്.